Now showing items 1-1 of 1

    • Evaluering av Forsøket Arbeidsavklaringspenger (AAP) som lønnstilskudd 

      Pettersen, Karen-Sofie; Spjelkavik, Øystein; Proba samfunnsanalyse (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2015)
      Dette er den andre av tre rapporteringer fra følgeevalueringen av forsøket Arbeidsavklaringspenger (AAP) som lønnstilskudd. Rapporten tar for seg utviklingen av forsøket siden første evalueringsfase, prosessen med å ...