Now showing items 1-1 of 1

    • Entreprenørskap blant innvandrere 

      Enehaug, Heidi; Gamperiene, Migle; Osman, Ali (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2009)
      I denne rapporten har vi sett nærmere på hvordan to ulike aktører som jobber med etableringsvirksomhet for innvandrere organiserer og driver sitt kurs- og veiledningstilbud. Vi har avdekket at hovedmotivasjonen blant ...