Now showing items 1-1 of 1

    • På seniorvis 

      Hilsen, Anne Inga; Olsvik, Vigdis Mathisen; Steinum, Trude (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2009)
      Høsten 2006 ble det Steen, Arild Henriktet et prosjekt for å belyse hvilke faktorer som bidrar til tidligavgang fra arbeidslivet i kvinnedominerte bransjer. Prosjektet ble avsluttet ved årsskiftet 2008/2009. Hensikten med ...