Now showing items 1-5 of 5

  • Funksjonshemmede og arbeid 

   Norvoll, Reidun; Fossestøl, Knut (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2010)
   Notatet er en gjennomgang av internasjonal og nasjonal forskningslitteratur særlig fra perioden 2000-2010 om funksjonshemmede og arbeid. Fagfeltet er omfattende og komplekst, og det har ikke vært mulig å gi noen fullstendig ...
  • Jeg vil ikke stå utenfor - Arbeid og utdanning med brukernes øyne 

   Norvoll, Reidun (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2011)
   I de senere årene har det vært økt fokus på psykisk helse, utdanning og arbeid. På denne bakgrunn har Erfaringskompetanse.no bedt AFI undersøke hvilke faktorer personer med psykiske vansker selv opplever og erfarer som ...
  • Kvalitet i skjermet sektor 

   Skarpaas, Ingebjørg; Norvoll, Reidun (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2011)
   Rapporten handler om kvalitet på offentlige tjenester, og har til hensikt å øke kunnskaps-grunnlaget for hvordan Arbeids- og velferdsetaten kan sikre kvalitet i arbeidsrettede tiltak levert av forhåndsgodkjente leverandører ...
  • SAK i Innlandet 

   Pettersen, Karen-Sofie; Norvoll, Reidun (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2011)
   Høgskolen i Gjøvik (HiG), Høgskolen i Hedmark (HH) og Høgskolen i Lillehammer (HIL) har siden 1999 samarbeidet med fylkeskommunene i Hedmark og Oppland og Kompetanse-, Universitets- og Forskningsfondet i Innlandet AS om ...
  • Som natt og dag? 

   Norvoll, Reidun; Husum, Tonje Lossius (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2011)
   Notatet peker på at det ofte er store forskjeller i forståelsen og opplevelsen av tvang hos de som gjennomfører tvungent psykisk helsevern, og hos brukere som erfarer tvungent psykisk helsevern som negativt. Disse situasjonene ...