Now showing items 1-1 of 1

    • Organisering av uorganiserte 

      Steen, Arild Henrik; Nergaard, Kristine; Drange, Ida (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2017)
      Et utvalg nedsatt av hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden har bedt Fafo og AFI om å lage et kunnskapsgrunnlag for arbeidet med å styrke organisasjonsgraden i Norge. Bakgrunnen er en tendens til en fallende organisasjonsgrad, ...