Now showing items 1-1 of 1

    • På vei mot en integrert velferdsforvaltning? 

      Andreassen, Tone Alm; Drange, Ida; Thune, Taran; Monkerud, Lars (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
      Stortinget vedtok våren 2005 å etablere en ny arbeids- og velferdsforvaltning som lokalt skal bestå av en sammenslåing av de to statlige etatene, arbeidsmarkedsetaten og trygdeetaten, og av kommunal sosialtjeneste, minimum ...