Now showing items 1-1 of 1

    • Fra ord til handling 

      Solberg, Anne Grethe; Wathne, Christin Thea; Madslien, Ida (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2016)
      Rapporten belyser hva som kan bedre kjønnsbalanse i ledelse. Fire type datainnsamlinger er benyttet; kartlegging av litteratur om tiltak, kvalitative intervjuer av 23 HR-ledere, kvantitativ spørreundersøkelse med 626 ...