Now showing items 1-2 of 2

  • Kommuner og lærere - Farlige forbindelser? 

   Lauvdal, Torunn; Rymoen, Espen; Grooss, Bent-Ole (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 1998)
   Denne rapporten tar for seg spørsmål knyttet til hvilke konsekvenser det har for kommunene som arbeidsgivere at de må forholde seg til to ulike forhandlingssystemer og avtaleverk, lærernes på det statlige forhandlingsområdet ...
  • Kvalitetsarbeid i staten 

   Berg, Anne Marie; Lauvdal, Torunn (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2001)
   Rapporten tar for seg kvalitetsarbeidet i statlige etater. Vi ser på hva slags satsinger på kvalitet som er vanlig i statlig sektor i dag. Vi baserer oss på en spørreundersøkelse, tilgjengelig dokumentasjon og samtaler og ...