Now showing items 1-5 of 5

  • Hvordan skape økt mestring blant frontlinjeansatte i servicenæringen 

   Svare, Helge; Klemsdal, Lars (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2011)
   Hvordan kan man på en enkel måte utvikle ansattes mestring i arbeidet? Denne rapporten oppsummerer erfaringene fra prosjektet Refleksjon, handling og mestring, som er et FoU-prosjekt gjennomført av forskere fra ...
  • Integreringsprosessen på det lokale NAV-kontoret - Tidlig fase av iverksettelse av NAV-reformen 

   Klemsdal, Lars (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
   Notatet handler om iverksettelsesprosessene av NAV-reformen ute på de lokale kontorene. Det undersøker betydningen av valg av inteGrimsmo, Asbjørnjonsmodell for selve integreringsprosessen. I tillegg undersøkes betydningen ...
  • Læringssamtalen fra ord til handling 

   Klemsdal, Lars; Brethvad, Toril (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2009)
   Rapporten beskriver hvordan ”læringssamtalen”, har utviklet seg fra et ord og en idé til en del av undervisningspraksisen ved fire skoler og to barnehager gjennom et felles utviklingsprosjekt, finansiert av Utdanningsdirektoratet ...
  • Mestring i arbeidet 

   Svare, Helge; Klemsdal, Lars (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2011)
   Hva er mestring. Hvordan skape økt mestring på arbeidsplassen. Hva er en mestringsgruppe. Hvordan Steen, Arild Henrikte en mestringsgruppe. Hvordan forløper et mestringsmøte. Sammenhengen mellom mestring og helse. Individuell ...
  • Munnkurv og varsling 

   Hetle, Aslaug; Deichman-Sørensen, Trine; Enehaug, Heidi; Jakhelln, Henning; Klemsdal, Lars; Røed-Larsen, Sverre; Sørensen, Bjørg Aase; Aas, I.H. Monrad (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2005)
   Arbeidsforskningsinstituttet har i denne studien sett nærmere på sykepleiernes muligheter og begrensninger for å ytre seg både internt og eksternt om kritikkverdige forhold ved arbeidssituasjonen, og hvorvidt den ansatte ...