Now showing items 1-1 of 1

    • På vei mot en ny region? 

      Finsrud, Henrik; Hildrum, Jarle (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2006)
      Dersom regjeringen Stoltenbergs tydelig uttalte intensjon i Soria Moria-erklæringen blir en realitet, går det mot etablering av et nytt folkevalgt regionnivå fra 2010. Fylkeskommunen som vi i dag kjenner den forsvinner, ...