Now showing items 1-1 of 1

    • Funksjonshemming og arbeidsliv i tre bransjer 

      Andreassen, Tone Alm; Haualand, Hilde; Widding, Steinar (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
      Dette notatet er et resultat av prosjektet ”Funksjonshemming, arbeidsliv og velferdsstat”, et samarbeid mellom Forskningsstiftelsen Fafo og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Hensikten med prosjektet, som er finansiert ...