Now showing items 1-1 of 1

    • Bedre trygghet i kollektivtransporten 

      Hilsen, Anne Inga; Holst, Cathrine; Hanssen, Katrine S. (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2003)
      Vold, trusler og ran er et økende problem innen kollektivtransporten. Myndighetene og arbeidslivets organisasjoner er opptatt av at reisende med kollektivtransport skal føle seg trygge, og at de som arbeider i transportsektoren ...