Now showing items 1-1 of 1

    • Supported Employment i Norden 

      Spjelkavik, Øystein; Hagen, Branko; Härkäpää, Kristiina (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2011)
      Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd. De nordiske lands nasjonale organisasjoner innen European Union of Supported Employment (EUSE) tok initiativ for å få utformet ...