Now showing items 1-1 of 1

    • Det gode skolebygg 

      Fosstenløkken, Siw M. (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
      Denne rapporten bygger på litteraturgjennomgang og gir en kunnskapsoversikt på området Det Gode Skolebygg ved å sammenlikne nasjonale tverrfaglige prosjekt i Sverige, Danmark, USA og Australia. Rapporten vektlegger sentrale ...