Now showing items 1-1 of 1

    • Vilkår for oppgaveløsning i politiet 

      Wathne, Christin Thea; Finstad, Liv; Drange, Ida (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
      Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved forsker Wathne, Christin Thea og professor Finstad, Liv fra Universitetet i Oslo (UiO) gjennomførte på oppdrag av Politiets Fellesforbund (PF) en undersøkelse om ordenspolitiets ...