Now showing items 1-3 of 3

  • Mot en ny infrastruktur for læring og kontroll 

   Deichman-Sørensen, Trine (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem for grunnopplæringen Steen, Arild Henriktet opp i 2003. De mest kjente elementer fra dette er nasjonale prøver, Elev- og Lærlingundersøkelsene samt kvalitetsportalen, Skoleporten. ...
  • Munnkurv og varsling 

   Hetle, Aslaug; Deichman-Sørensen, Trine; Enehaug, Heidi; Jakhelln, Henning; Klemsdal, Lars; Røed-Larsen, Sverre; Sørensen, Bjørg Aase; Aas, I.H. Monrad (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2005)
   Arbeidsforskningsinstituttet har i denne studien sett nærmere på sykepleiernes muligheter og begrensninger for å ytre seg både internt og eksternt om kritikkverdige forhold ved arbeidssituasjonen, og hvorvidt den ansatte ...
  • Selvkvalifisering i arbeidslivet 

   Deichman-Sørensen, Trine (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2005)
   Arbeidsforskningsinstituttet har på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet gjennomført en kvalitativ undersøkelse av overgangen fra studier til arbeidsliv. Undersøkelsen er foretatt i tidsrommet april til juni ...