Now showing items 1-1 of 1

    • Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid 

      Bragdø, Annlaug; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2013)
      Prosjektet ”Overganger, samarbeid og koordinering” (OSK) ble gjennomført 2009 – 2012 og var knyttet til skolefrafallsproblematikk i Lindesnesregionen. Prosjektet var finansiert av NAV Farve, med delfinansiering fra ...