Now showing items 1-2 of 2

  • Fjernledelse i Statens vegvesen 

   Bjørnholt, Margunn; Heen, Hanne (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   I 2003 ble det foretatt en omfattende omorganisering av Statens vegvesen. Produksjonsdelen ble skilt ut i et eget selskap, og den delen som forble statlig gjennomgikk store organisatoriske endringer. Omorganiseringen innebar ...
  • Hvorfor slutter ledere i Statens vegvesen? 

   Heen, Hanne; Bjørnholt, Margunn (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
   Notatet diskuterer årsakene til at ledere i Statens vegvesen har sluttet. En tidligere undersøkelse viste at kvinnelige ledere i mindre grad enn mannlige så seg som ledere i etaten om fem år. For å oppnå en målsetting på ...