Now showing items 1-1 of 1

    • Kvalitetsarbeid i staten 

      Berg, Anne Marie; Lauvdal, Torunn (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2001)
      Rapporten tar for seg kvalitetsarbeidet i statlige etater. Vi ser på hva slags satsinger på kvalitet som er vanlig i statlig sektor i dag. Vi baserer oss på en spørreundersøkelse, tilgjengelig dokumentasjon og samtaler og ...