Now showing items 1-1 of 1

    • Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i Nav 

      Fossestøl, Knut; Helene Berg; Borg, Elin; Audun Glensvik; Mentzoni, Tatiana Maximova; Pedersen, Eirin (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2016)
      Prosjektet «Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i Nav» er utført på oppdrag av Arbeids- og sosialdepartementet. Prosjektet har sett på tiltaksstyringen i Nav og kartlagt hva som ligger til grunn ...