Now showing items 1-1 of 1

    • Hvordan skape et rettssikkert lavterskeltilbud 

      Ellingsen, Dag; Linn Andersen; Audun Gleinsvik; Marthe Rosenvinge Ervik; Tor Egil Viblemo; Fredrik L. Ellingsen (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2015)
      I Norge har vi gjennom lovregulering i prinsippet et godt rettsvern for mennesker som mener seg diskriminert eller (seksuelt) trakassert, men svært få saker som blir håndhevet og sanksjonert i organer med betydelig ...