Now showing items 1-3 of 3

  • Arbeidsmiljø og helse i renholdsbransjen 

   Enehaug, Heidi; Gamperiene, Migle; Aslaug Hetle; Morten Wærsted; Dag Bruusgaard (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
   Studier av arbeidsmiljø og helse i renholdsbransjen viser at renholdere har stor turnover og svært ofte søker uførepensjon. Disse forhold er nærmere studert i et prosjektsamarbeid mellom Universitetet i Oslo, Statens ...
  • Munnkurv og varsling 

   Aslaug Hetle; Deichman-Sørensen, Trine; Enehaug, Heidi; Henning Jakhelln; Klemsdal, Lars; Sverre Røed-Larsen; Sørensen, Bjørg Aase; I.H. Monrad Aas (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2005)
   Arbeidsforskningsinstituttet har i denne studien sett nærmere på sykepleiernes muligheter og begrensninger for å ytre seg både internt og eksternt om kritikkverdige forhold ved arbeidssituasjonen, og hvorvidt den ansatte ...
  • Når menn velger menn og kvinner velger menn... 

   Enehaug, Heidi; Aslaug Hetle; Gjøril Seierstad (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2004)
   Dette forprosjektet har sett nærmere på faktorer som kan påvirke bruk av kvinnelige ressurser innen norsk filmproduksjon. Prosjektet viser at det eksisterer dels konkurrerende virkelighetsoppfatninger med henblikk på hvilke ...