Now showing items 1-3 of 3

  • Arbeidsmiljøer i medievirksomhet 

   Sørensen, Bjørg Aase; Asbjørn Grimsmo (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 1993)
  • Forsøk med Sykmeldt i Jobb 

   Falkum, Eivind; Asbjørn Grimsmo; Mamelund, Svenn-Erik (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2017)
   Målsettingen med forsøksprosjektet Sykmeldt i jobb (SMJ) var å teste om ordningen kunne redusere sykefraværet, blant annet ved at tidligere utprøving av arbeidsevne under sykdom og raskere og riktigere gradering av ...
  • Jakten på den bærekraftige fleksibiliteten 

   Ellingsen, Dag; Underthun, Anders; Wathne, Christin Thea; Asbjørn Grimsmo; Ingelsrud, Mari Holm (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2016)
   Denne rapporten oppsummerer to års arbeid med å forstå bemanningsbransjen i lys av det utfordrende begrepet “bærekraftig fleksibilitet”. Vi har brukt en blanding av kvalitative intervjuer med ansatte i bransjen, og en ...