Now showing items 1-5 of 5

  • Hva nå, Tøyen? 

   Brattbakk, Ingar; Hagen, Aina Landsverk; Monika Grønli Rosten; Oddrun Sæter; Jenny Osuldsen; Andersen, Bengt; Thorstensen, Erik; Katja Bratseth (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2015)
   AFI har, i samarbeid med Storbyprogrammet (HiOA) og arkitektfirmaet Snøhetta, gjennomført en bred sosiokulturell stedsanalyse av Tøyen på oppdrag for Oslo kommune ved Bydel Gamle Oslo. Oppdraget var å kartlegge og analysere ...
  • Hverdagsstedet Vestli 

   Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar; Astri Margareta Dalseide; Yngvild Margrete Mæhle; Ruud, Marit Ekne (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet, 2018)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet – storbyuniversitetet har i samarbeid med arkitektkontoret Kåmmån og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR, OsloMet) gjennomført en bred stedsanalyse av Vestli på ...
  • Oppvekststedets betydning for barn og unge 

   Brattbakk, Ingar; Andersen, Bengt (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2017)
   Ett av ti barn i Norge lever i familier som er fattige over tid. Andelen fattige barnefamilier er særlig høy i flere av de store og mellomstore byene på Sør- og Østlandet, og spesielt innad i Oslo finner forskerne sterke ...
  • Storbyfaktoren 

   Brattbakk, Ingar; Ole Henning Nyhus; Andersen, Bengt; rekr; Jon Marius Vaag Iversen (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2016)
   Hva særpreger storbykommunenes sosiale og økonomiske utfordringer? På oppdrag for KS sitt «Program for storbyrettet forskning» har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Senter for økonomisk forskning (SØF) analysert norske ...
  • Ung og ute 

   Hagen, Aina Landsverk; Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar; Kenneth Dahlgren; Barbara Elisabeth Ascher; Elin Kolle (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2016)
   Arbeidsforskningsinstituttet har i samarbeid med Rodeo arkitekter AS og Elin Kolle (Norges idrettshøgskole), gjennomført en studie av ungdom og unge voksnes bruk av uterom, parker og plasser på Tøyen og generelt, på oppdrag ...