Now showing items 1-1 of 1

    • Forvaltningsenheter i NAV 

      Andreassen, Tone Alm; Legard, Sveinung; Amund Lie (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2011)
      Våren 2008 ble det etablert egne forvaltningsenheter for saksbehandling i ytelsene NAV forvalter. Oppgaver som tidligere lå i trygdeetatens lokalkontor, ble flyttet ut av NAV-kontorene. Denne organiseringen skulle gjøre ...