Now showing items 1-10 of 10

  • Evaluering av 3-3-turnus i Harstad kommune 

   Amble, Nina (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
   Notatet innholder en evaluering av forsøk med arbeidstidsordningen, 3-3-turnus, i to pleie- og sykehjemsavdelinger i Harstad kommune. Forsøkene Steen, Arild Henriktet i januar og april 2006 og ble evaluert to år senere, i ...
  • Faktaundersøkelse om rekruttering av kvinner til ledelse i domstolene 

   Forsberg, Ellen-Marie; Drange, Ida; Amble, Nina (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
   Denne faktaundersøkelsen er utarbeidet på oppdrag for Domstolsadministrasjonen. Under-søkelsen kartlegger årsakene til den lave kvinneandelen i domstollederstillinger - i 2007 var 28 av 109 leder- og nestlederstillinger i ...
  • Forsøk og erfaringer med arbeidstidsordninger som reduserer uønsket deltid i turnus 

   Amble, Nina (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
   Dette notatet innholder en oversikt over erfaringer fra forsøk med nye arbeidstidsordninger, arbeidstidordninger som reduserer bruken av uønsket deltid i turnus. Oversikten er bestilt av AID på vegne av det regjeringsoppnevnte ...
  • Hjerte, hode, hender 

   Amble, Nina (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet og Sosial- og helsedirektoratet (distributør)., 2007)
   Dette er en håndbok som skal hjelpe dem som ønsker det i gang med refleksjon knyttet til egne arbeidsoppgaver. Tanken er at refleksjon og samtale med gode kolleger skal øke graden av mestring. Vi har kalt boka ”Hjerte – ...
  • Hjerte, hode, hender (2. utgave) 

   Amble, Nina; Gjerberg, Elisabeth (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet og Helsedirektoratet., 2009)
   Publikasjonen kan bestilles hos Helsedirektoratet. Dette er en håndbok som skal hjelpe dem som ønsker det i gang med refleksjon knyttet til egne arbeidsoppgaver. Tanken er at refleksjon og samtale ...
  • Kartlegging av deltidsarbeid i Drammen kommune - pleie- og omsorgssektoren 

   Amble, Nina; Drange, Ida (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
   Arbeidsforskningsinstituttet AS (AFI) har på vegne av Drammen kommune gjennomført en kartlegging av deltidsarbeid i pleie- og omsorgssektoren i kommunen. Kartleggingen er gjennomført ved hjelp av spørreskjema og har en ...
  • Livspuslespillet 

   Amble, Nina; Gjerberg, Elisabeth (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2009)
   Målet med undersøkelsen har vært å finne virkemidler som kunne akselerere kvinners karriere, som ledere både i privat og offentlig sektor. Undersøkelsen har vært eksplorerende, ikke representativ eller anonym, men ment å ...
  • Prosjekt ”Ny tilrettelagt turnus for renholdere på Feiring-klinikken” 

   Hilsen, Anne Inga; Amble, Nina (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2009)
  • Refleksjon, handling og mestring 

   Gjerberg, Elisabeth; Amble, Nina (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2011)
   Prosjektet ”Refleksjon, handling og mestring – et forsknings- og utviklingsprosjekt” Steen, Arild Henriktet opp i 2005, og ble avsluttet med et erfaringsseminar i februar 2011. Prosjektet har i hele perioden vært finansiert ...
  • Sluttrapport lederutviklingsprogrammet Kunstens kvinner 

   Amble, Nina; Pålshaugen, Øyvind (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2009)
   Lederutviklingsprogrammet skulle være et tilbud til kunstens og kulturens kvinner. Først og fremst de som ønsket eller hadde som siktemål å ha en ledende stilling innenfor fagområdene scenekunst, musikk, film og TV. ...