Show simple item record

dc.contributor.authorBerg, Anne Marie
dc.contributor.authorLauvdal, Torunn
dc.date.accessioned2020-06-21T11:26:35Z
dc.date.available2020-06-21T11:26:35Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12199/4246
dc.description.abstractRapporten tar for seg kvalitetsarbeidet i statlige etater. Vi ser på hva slags satsinger på kvalitet som er vanlig i statlig sektor i dag. Vi baserer oss på en spørreundersøkelse, tilgjengelig dokumentasjon og samtaler og intervjuer med ledere og kvalitetsansvarlige i et antall statlige etater. Vi redegjør for kvalitetsbølgens framvekst i offentlig sektor. Vi går gjennom ulike definisjoner av begrepet kvalitet og ulike modeller og systemer for kvalitetsarbeid. Vi tolker resultatene i en forvaltningspolitisk og utviklingsmessig kontekst. Vi finner at sats-ingen på systematiske og formaliserte kvalitetstiltak varierer. De fleste som har slike systemer satser på kvalitetskontroll med standard-iserte prosedyre- og rutinebeskrivelser. Noen sertifiserer deler av virksomheten. Kvalitetssystemer skal ivareta mye mer enn den rent faglige kvaliteten, styring og kontroll, regulering av grenser, etablering av tillit og legitimitet hos "kunder", brukere, publikum, overordnete nivåer og politikere. Rapporten er på 112 sider og koster kr. 200,- Den kan bestilles fra Arbeidsforskningsinstituttet.no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet
dc.relation.ispartofseriesAFI Rapport
dc.subjectKvalitet
dc.subjectStaten
dc.subjectForvaltningspolitikk
dc.titleKvalitetsarbeid i statenno_NB
dc.typerapport
fagarkivet.source.pagenumber112


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record