Total Visits

Views
Referansebudsjettet 20209283
1973590
Ungdata 2019. Nasjonale resultater2362
Ungdata junior 2017–2018. Resultater fra en spørreundersøkelse blant elever i alderen 10 til 12 år.2033
Fritidsklubber i et folkehelseperspektiv. Analyser av statlige dokumenter 2007–2017 og Ungdata 2015–20171929
1931862
En utvikling som må snus. Bemanning og kompetanse i sykehjem og hjemmesykepleien1685
2011507
1781502
1961223