Recent Submissions

 • CW fNIRS with short channel regression and amplitude modulation 

  Engvik, Max; Gjestemoen, Marte Helén Andersen; Horpestad, Anders; Martinsen, Janne; Nordli, Stian (OsloMet – storbyuniversitetet, 2018-05-23)
  Functional Near Infrared Spectroscopy (fNIRS) is a relatively new and promising field within brain imaging and neuroscience. It offers a cost efficient, non-invasive method for brain studies, both for research and clinical ...
 • Digitalisering & Visualisering av Steinknuseranlegg 

  Pamuk, Muhammet; Mousavi, Homan; Nguyen, Lilly; Melkild, Sunniva (OsloMet – storbyuniversitetet, 2019-05-23)
  Implementering av skytjenester i industrien er en ny teknologi som er under utvikling. Mange bedrifter har fortsatt ikke tatt denne teknologien i bruk. Det er derfor stort potensiale innenfor skyteknologi. Siemens skytjeneste, ...
 • Monitoring of dehydration by temperature measurements at the skin surface before, during and after exposure to infrared laser light. 

  Hatlevik, Elias Kvamme; Randby, Hanne; Estrada, Julian Arthur Tupas; Stenersen, Lars Sten (OsloMet – storbyuniversitetet, 2019-05-23)
  The purpose of this study is to find a way to monitor dehydration in human tissue using optics. Dehydration is a common condition among elderly but there are no clinical ‘gold standard’ to monitor the condition. Theory on ...
 • Dataoverføring fra PLS til sky 

  Dreyer, Christoffer Larsen; Foyn, Petter Hellum; Gazimagamaev, Sjamil Mosajevitsj; Kirmichi, Margarita (OsloMet – storbyuniversitetet, 2019-05-23)
  Oppgaven går ut på å sette opp en PLS for kommunikasjon med en skytjeneste via en GSM-ruter. Oppsettet gjør et mulig for PLSen å laste opp og lagre måledata på skyen over mobilnettet uavhengig av hvor PLS skal holdes til. ...
 • Kjemiskscreening av husstøvprøver 

  Sellaturai, Tharsana; Gebremariam, Finan Fitsum (OsloMet – storbyuniversitetet, 2019-05-23)
  Det ble utført en kjemiskscreening av 26 husstøvprøver, kjørt på en GC-HR-QTOF MS ved en nontarget analyse. Dataene fra analysen er ekstrahert ved bruk av programmet Unknowns Analysis påkoblet til MS biblioteker som ...
 • Utvilkling av metoder for opparbeiding og analyse av gamle regulerte og «nye» ikke regulerte miljøgifter i husstøv 

  Kopperud, Jenny Kristine; Bentzen, Kristin Leonore Lillebo (OsloMet – storbyuniversitetet, 2019-05-23)
  I denne oppgaven ble fem metoder for prøveopparbeiding av POPer i husstøv sammenlignet. Miljøgiftene som ble fokusert på er polyklorinerte bisfenoler (PCB), klorparafiner (CP), polybrominerte defenyletere (PBDE) og nye ...
 • Human endonuklease V- Isoformer og aktivitet i makrofager og T-celler 

  Storbråten, Marielle; Skurdal, Eivind (OsloMet – storbyuniversitetet, 2019-05-23)
  Human Endonuklease V er et enzym som kutter ved inosiner i RNA in vitro. Den overordnede hensikten med denne oppgaven var å studere isoformene 282, 308 og 309 for å få en bedre forståelse av in vivo funksjonen til human ...
 • Utvikling av kompetitive immunoassay for deteksjon av tyroksin 

  Frosta, Bendik Aasen; Klæbo, Sivert J. G. (OsloMet – storbyuniversitetet, 2019-05-23)
  I denne oppgaven ble et kompetitivt immunoassay utviklet for deteksjon av fritt tyroksin ved bruk av små magnetiske kuler (Dynabeads). Det kompetitive immunoassayet ble optimalisert med hensyn på sterkere signal og ...