Now showing items 1-7 of 7

  • Book of Abstracts – BuildSim Nordic 2020 – International Conference Organized by IBPSANordic, 13th-14th October 2020, Oslo 

   Schild, Peter G. (Oslo Metropolitan University, 2020-10)
   The Book of Abstracts is from the BuildSim Nordic 2020 – International Conference Organized by IBPSA Nordic the 13th-14th October 2020 in Oslo. The conference was organized in cooperation between the Nordic chapter of ...
  • CFD analysis of displacement ventilation 

   Lambarki, Faical; Taftø, Jan Andreas Cacal; Dahir, Mahamud Hussein (OsloMet – storbyuniversitetet, 2018-05-23)
   Displacement ventilation is an air supply method that uses supplied air near the floor at low velocity and fewer degrees below the air in the room. Well-designed displacement ventilation gives sufficient air quality, thermal ...
  • Digitalt fortrinn: Effektivisering av prosjekteringsoppgaver innen VVS ved bruk av visuell programmering 

   Ilgen, Murat; Nordeidet, Markus; Tørholen, Terje Prestby; Økland, Pawel (OsloMet – storbyuniversitetet, 2018-05-22)
   I denne oppgaven ble det sett på Dynamo, og muligheten dette verktøyet har for å effektivisere VVS prosjektering. Skript har blitt utviklet for dette formålet og det har også blitt sett på hvordan utvikling av egne skript ...
  • Dimensjonering og optimalisering av CO2-varmepumpeanlegg 

   Kjellesvik, Emil Mikael Weiseth; Håkon, Haglund Norstrand (OsloMet – storbyuniversitetet, 2018-05-23)
   Denne oppgaven har tatt for seg hvordan en CO2-varmepumpe kan brukes til rom- og tappevannsoppvar-ming. Det er utarbeidet to skript i Engineering Equation Solver der det er simulert drift under ulike forhold og ved ...
  • Energieffektivitet i vannbårne energianlegg: Akkumuleringstankens påvirkning på systemtemperatur 

   Enget, Eivind; Kluftødegård, Mats; Smehaug, Helene (OsloMet – storbyuniversitetet, 2018-05-22)
   Oppgaven omhandler varmesiden til et vannbårent energianlegg på et referansebygg, hvor anlegget siden overtagelse ikke har fungert optimalt. Problemstillingen til oppgaven er todelt. Den tar i førse omgang for seg faktorer ...
  • Pipe losses : A numerical study using Computational Fluid Dynamics 

   Ørvik, Eskil Bro; Borgen, Kjell Løvtangen (OsloMet – storbyuniversitetet, 2018-05-22)
   This report contains the results from the simulations done in STAR-CCM+ to predict pipe losses, including a validation case with straight smooth/rough pipes, and smooth pipes with 90 degree bends. Results show excellent ...
  • Utbredelse og adopsjon av Blågrønn faktor 

   Nes, Mariann; Trommer, Malin (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-05)
   I denne oppgaven ønsket forfatterne å beskrive hvordan utbredelsen av Blågrønn faktor (BGF) i Norge ser ut i dag og undersøke hvilke fordeler og ulemper kommunene opplever ved bruk av BGF. Data for å beskrive utbredelsen ...