Recent Submissions

 • Book of Abstracts – BuildSim Nordic 2020 – International Conference Organized by IBPSANordic, 13th-14th October 2020, Oslo 

  Schild, Peter G. (Oslo Metropolitan University, 2020-10)
  The Book of Abstracts is from the BuildSim Nordic 2020 – International Conference Organized by IBPSA Nordic the 13th-14th October 2020 in Oslo. The conference was organized in cooperation between the Nordic chapter of ...
 • Pipe losses : A numerical study using Computational Fluid Dynamics 

  Ørvik, Eskil Bro; Borgen, Kjell Løvtangen (OsloMet – storbyuniversitetet, 2018-05-22)
  This report contains the results from the simulations done in STAR-CCM+ to predict pipe losses, including a validation case with straight smooth/rough pipes, and smooth pipes with 90 degree bends. Results show excellent ...
 • Dimensjonering og optimalisering av CO2-varmepumpeanlegg 

  Kjellesvik, Emil Mikael Weiseth; Håkon, Haglund Norstrand (OsloMet – storbyuniversitetet, 2018-05-23)
  Denne oppgaven har tatt for seg hvordan en CO2-varmepumpe kan brukes til rom- og tappevannsoppvar-ming. Det er utarbeidet to skript i Engineering Equation Solver der det er simulert drift under ulike forhold og ved ...
 • CFD analysis of displacement ventilation 

  Lambarki, Faical; Taftø, Jan Andreas Cacal; Dahir, Mahamud Hussein (OsloMet – storbyuniversitetet, 2018-05-23)
  Displacement ventilation is an air supply method that uses supplied air near the floor at low velocity and fewer degrees below the air in the room. Well-designed displacement ventilation gives sufficient air quality, thermal ...
 • Energieffektivitet i vannbårne energianlegg: Akkumuleringstankens påvirkning på systemtemperatur 

  Enget, Eivind; Kluftødegård, Mats; Smehaug, Helene (OsloMet – storbyuniversitetet, 2018-05-22)
  Oppgaven omhandler varmesiden til et vannbårent energianlegg på et referansebygg, hvor anlegget siden overtagelse ikke har fungert optimalt. Problemstillingen til oppgaven er todelt. Den tar i førse omgang for seg faktorer ...
 • Digitalt fortrinn: Effektivisering av prosjekteringsoppgaver innen VVS ved bruk av visuell programmering 

  Ilgen, Murat; Nordeidet, Markus; Tørholen, Terje Prestby; Økland, Pawel (OsloMet – storbyuniversitetet, 2018-05-22)
  I denne oppgaven ble det sett på Dynamo, og muligheten dette verktøyet har for å effektivisere VVS prosjektering. Skript har blitt utviklet for dette formålet og det har også blitt sett på hvordan utvikling av egne skript ...
 • Utbredelse og adopsjon av Blågrønn faktor 

  Nes, Mariann; Trommer, Malin (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2017-05)
  I denne oppgaven ønsket forfatterne å beskrive hvordan utbredelsen av Blågrønn faktor (BGF) i Norge ser ut i dag og undersøke hvilke fordeler og ulemper kommunene opplever ved bruk av BGF. Data for å beskrive utbredelsen ...