Show simple item record

dc.contributor.authorTveit, Bodil
dc.date.accessioned2020-05-22T09:18:15Z
dc.date.accessioned2020-08-26T06:05:16Z
dc.date.available2020-05-22T09:18:15Z
dc.date.available2020-08-26T06:05:16Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12199/3115
dc.description.abstractI dette essayet vil jeg først gi en kort beskrivelse av mitt forskningsprosjekt. Med utgangspunkt i prosjektets tema og forskningsspørsmål vil jeg deretter introdusere to ulike vitenskapsteoretiske tilnærminger og diskutere hvordan de hver på sin måte kan bidra til å løse de metodologiske problemene som prosjektet mitt impliserer. I prosjektets utforming ligger det allerede en del premisser, bl.a. en implisitt forståelse av hvordan kunnskap fremskaffes og utvikles. De to vitenskapsteoretiske tilnærmingene er derfor ikke tilfeldig valgt, men valgt fordi jeg tenker meg at de på hver sin måte kan bidra til klargjøre det epistemologiske grunnlaget for prosjektet mitt. Arbeidsstittelen eller problemstillingen for essayet er som følger: En kritisk vurdering av bruken av hermeneutiske og diskursive tilnærminger til kunnskapskonstruksjon, representert ved henholdsvis Charles Taylor og Michel Foucault, for å løse metodologiske problemer i studien av motivasjon hos sykepleierstudenter.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Osloen
dc.relation.ispartofseries;nr. 2
dc.subjectSykepleierutdanningeren
dc.titleHermeneutiske og diskursive tilnærminger : ulike veier til kunnskap om sykepleierstudenters motivasjon i dagens samfunnen
dc.typeWorking paperen
fagarkivet.source.pagenumber22en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record