Show simple item record

dc.contributor.authorMastekaasa, Arne
dc.contributor.authorTerum, Lars Inge
dc.date.accessioned2020-05-20T10:55:53Z
dc.date.accessioned2020-08-26T06:05:06Z
dc.date.available2020-05-20T10:55:53Z
dc.date.available2020-08-26T06:05:06Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12199/3107
dc.description.abstractArtikkelen belyser studentenes generelle tilfredshet med utdanningene samt med mer spesifikke sider som undervisningsplanlegging, lærere og yrkesrelevans. Ca. 4000 studenter ved åtte læresteder inngår i analysene. Data er samlet inn i 2001 og i 2003 og dekker to studentkull. Innsamlingen foregikk i siste semester av studiene. For et underutvalg har vi også longitudinelle data om de enkelte studentene slik at vurderinger i siste semester kan ses i lys av faktorer målt ved studiestart. Vi finner relativt systematiske forskjeller mellom en del av utdanningstypene. Vurderingene er svært positive ved medisinstudiene og relativt negative sykepleier-, allmennlærer- og fysioterapeutstudiene. Det er videre ingen systematiske forskjeller i studenttilfredshet innen samme type utdanning ved ulike læresteder og det er relativt stor stabilitet fra 2001 til 2003 i hvordan enkeltutdanninger vurderes. Selv om det er systematiske forskjeller mellom utdanningstyper, finner man stor variasjon mellom studenter på samme utdanning. Vår undersøkelse kan forklare bare en liten del av denne variasjonen, men det er likevel en klar tendens til at de studentene som er mest motiverte ved studiestart, er mest tilfredse i siste semester. En hypotese om at høye forventninger fører til at mange blir skuffet og dermed til mindre fornøyde studenter, får dermed ingen støtte.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Osloen
dc.relation.ispartofseries;nr. 8
dc.subjectProfesjonsutdanningeren
dc.titleStudenttilfredshet i profesjonsutdanningeneen
dc.typeWorking paperen
fagarkivet.source.pagenumber21en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record