Now showing items 1-1 of 1

    • Førti år i forskningens tjeneste 

      Hornmoen, Harald (2013)
      Hva kjennetegner journalistiske representasjoner av forskere og forskning i forskjellige perioder fra 1966 til 2006? På hvilken måte har representasjonene endret seg? Denne delen av prosjektet presenterer en sammenliknende ...