Now showing items 1-20 of 173

  • Prehospital væskebehandling ved blødningssjokk etter traumer 

   Husby, Anders; Henriksen, Lina; Ruud, Guro Lintho (Oslo Metropolitan University, 2019)
   Innledning Blødningssjokk er en av de vanligste årsakene til død ved traumer og traumatiserte pasienter. Allikevel finnes det uenighet rundt hvordan disse pasientene skal behandles prehospitalt. Hensikten med ...
  • Kan PRESEP-score være en god erstatter for qSOFA ved prehospital identifisering av voksne sepsispasienter? 

   Schibevaag, Kristian Camilo Rivedal; Årethun, Sondre Selmer (Oslo Metropolitan University, 2019)
   Hensikt: Etter egne erfaringer, samtaler med kollegaer i tjenesten, og leste fagartikler, har vi fått inntrykket av at qSOFA virker dårligere enn ønsket. Hensikten med dette studiet er å sammenligne et annet verktøy ...
  • Antibiotika - En prehospital livredder? 

   Abu Afifeh, Omar; Tellefsen, Simen; Grendahl, Eirik Auran (Oslo Metropolitan University, 2019)
   Bakgrunn: Sepsis er en akutt inflammasjonsreaksjon som er ute av kontroll. Sepsis utløses av infeksjoner, men kan også utløses av andre årsaker som pankreatitt, brannskader og traumer. Tilstanden kan deles opp i 3 ...
  • Psykiatriambulanse Oslo 2020 - en prosjektbeskrivelse 

   Johansen, Tor-Erik; Helliesen, Kjell Henrik (Oslo Metropolitan University, 2019)
   Mål. Denne prosjektbeskrivelsen beskriver en fremgangsmåte for å kartlegge bruken av psykiatriambulanse og om dette vil reduserer tvangsbruk overfor akuttpsykiatriske pasienter prehospitalt i Oslo. Forskningsdesign og ...
  • Prehospital bruk av turniké - Samsvarer nasjonale anbefalinger med nyere forskning? 

   Hald, Espen Ødegården; Morsund, Eirik Sjøholt (Oslo Metropolitan University, 2019)
   Innledning Turniké har en lang historie som et verktøy for å stanse ekstremitetsblødninger. I dag brukes turniké prehospitalt, men det har vært tvil rundt effekt og i hvilken grad det medfører komplikasjoner. Høsten ...
  • Aksidentell hypotermi. Hvordan utføre optimal oppvarming prehospitalt? 

   Bakken, Simen; Berger, Kristin; Haug, Simen (Oslo Metropolitan University, 2019)
   Innledning: Temaet i denne litteraturstudien er aksidentell hypotermi, med fokus på prehospital oppvarming av hypoterme pasienter. Enkelte pasientgrupper er mer sårbare for hypotermi og deres patofysiologi gjør at prognosen ...
  • Medikamentell smertelindring prehospitalt - en sammenligning av morfin og paracetamol 

   Brath, Johanne; Dahl, Elise Arild; Thorsen, Idun (Oslo Metropolitan University, 2019)
   Sammendrag Problemstilling Ambulansetjenesten i Oslo og Akershus bruker morfin til å smertelindre pasienter med symptomer på ekstremitetsfrakturer. “Kan paracetamol være like godt egnet som morfin for å smertelindre ...
  • Differensiering av ressursnivå i ambulansetjenesten og dets innvirkning på responstider. En prosjektbeskrivelse 

   Gundegjerde, Erlend (Oslo Metropolitan University, 2019)
   Bakgrunn: Ambulansetjenestene i Norge er organisasjoner i rask utvikling, og de betjener en befolkning i stadig vekst. Hver dag rammes flere mennesker av alvorlige og akutte hendelser, både somatiske og psykiatriske, ...
  • Hvilken effekt har innføringen av beredskapspunkter hatt på overlevelse ved hjertestans? En prosjektbeskrivelse 

   Lysbakken, Jo; Igland, Anders; Friis, David Johan (Oslo Metropolitan University, 2019)
   I Oslo og Akershus er det litt over 600 hjertestans utenfor sykehus hvert år. Disse pasientene er tidskritiske pasienter der hvert ekstra minutt ambulansen bruker til pasienten fører til lavere sannsynlighet for at ...
  • Fatigue blant ambulansepersonell. En prosjektbeskrivelse om fatigue i norsk ambulansetjeneste 

   Langvik-Hansen, Tormod; Lindstad, Ole Herman; Nygaard, Rune (Oslo Metropolitan University, 2019)
   Bakgrunn Ambulansearbeid er et uforutsigbart og krevende yrke som krever konstant årvåkenhet når man er på oppdrag. Under påvirkning av fatigue reduseres evnen til å utføre arbeidet, noe som kan gi konsekvenser både for ...
  • Prehospital traneksamsyre: Et verktøy i behandlingen av blødende traumepasienter? 

   Bruun, Markus C. T.; Ludvigsen, Bendik B. (Oslo Metropolitan University, 2019)
   Bakgrunn: Av pasienter som dør av traumer, er blødningssjokk et av de vanligste årsakene. Traneksamsyre er et medikament som nylig har blitt mer anerkjent i traumebehandling av blødning, og er et relativt nytt tilskudd til ...
  • Prehospital avkjøling av brannskader: en litteraturstudie 

   Pedersen, Thomas Borgen; Birkeland, Espen; Pettersen, Erik (Oslo Metropolitan University, 2019)
   Introduksjon: Fremskritt i inhospital behandling av brannskader har de siste 50 årene ført til forbedret overlevelse og reduserte komplikasjoner internasjonalt. Prehospital behandling av brannskader er derimot fremdeles ...
  • Hva skiller utdanningsløpene B.Sc. paramedic og ambulansefag? En dokumentanalyse 

   Jordahl, Johanne Solheim; Ravneberg, Marcus (Oslo Metropolitan University, 2019)
   Innledning Det finnes i hovedsak to utdanningsløp som kvalifiserer til jobb som ambulansepersonell: Ambulansefag på videregående nivå og den relativt nystartede bachelorgraden i prehospitalt arbeid - paramedic. For ...
  • Vold mot ambulansepersonell - en del av jobben 

   Gjelsten, Malene; Nielsen, Nicoline Solberg; Øygard, Trude (Oslo Metropolitan University, 2019)
   Bakgrunn og hensikt På bakgrunn av egne erfaringer i praksis, samt ulike historier fra kollegaer i ambulansetjenesten, sitter vi med et inntrykk av at trusler og fysisk vold i forbindelse med arbeidet er vanlig. Dette ...
  • Kapnograf : kan det identifisere sepsis? 

   Betten, Emma Ingebrethsen; Røed, Susanne Holm (OsloMet - storbyuniversitetet, 2018)
   Innledning: I denne oppgaven ser vi på effektiv identifisering av sepsis prehospitalt. Det er avdekket at prehospitalt helsepersonell er altfor dårlige til å oppdage pasienter med sepsis, og denne pasientgruppen er avhengig ...
  • Ressursbruk i ambulansetjenesten i Oslo og Akershus 

   Skare, Torkel; Skovdahl, Charlotte Cornelia (OsloMet - storbyuniversitetet, 2018)
   Bakgrunn: Arbeidsmengden i ambulansetjenesten nasjonalt og internasjonalt er stadig økende. Høyere antall oppdrag og en endrende demografi fører til høyere krav og økt press på tjenesten. På bakgrunn av dette ønsker vi ...
  • Prehospital temperaturmåling : er rektal- og øretermometri nøyaktig ved prehospital hypotermi? 

   Bertheussen, Fredrik Lyster; Vestly, Mathias Vik (OsloMet - storbyuniversitetet, 2018)
   Introduksjon: Identifisering av hypotermi er viktig for å iverksette tidlig profylakse og korrigering av nedkjøling. Hvordan ambulansepersonell måler temperatur og hvilket utstyr som er tilgjengelig varierer i Norge. ...
  • Intranasal fentanyl som alternativ til intravenøs morfin i behandling av akutt smerte prehospitalt 

   Svensrud, Linn; Kveen, Rune (OsloMet - storbyuniversitetet, 2018)
   Bakgrunn: alternativene for hurtigvirkende analgesi, er ofte begrenset til og avhengig av en intravenøs tilgang og administrering av morfin prehospitalt. Intranasal administrasjon med fentanyl (INF) har imidlertid økt i ...
  • Pre-hospital håndtering av voldelige alkoholberusede pasienter 

   Sjeikhi, Ahwand Komar; Gule, Knut Tomas (OsloMet - storbyuniversitetet, 2018)
   Problemstilling: ”Hvordan kan paramedisinere håndtere voldelig alkoholpåvirkede pasienter i en prehospital situasjon?” Innledning: Daglig blir ambulansepersonell utsatt for vold når de er på jobb. Mange av tilfellene ...
  • Atypiske hjerneslagsymptomer : en prehospital utfordring 

   Seim, Ida; Steinhovden, Lea (OsloMet - storbyuniversitetet, 2018)
   Prehospital diagnostisering og gjenkjenning av hjerneslagsymptomer er nødvendig for rask transport, utredning og videre behandling av tidskritiske hjerneslagpasienter. Tidlig behandlingsstart kan redde mye hjernevev og ...