Recent Submissions

 • Mapping the landscape of digital food marketing: Investigating exposure of digital food and drink advertisements to Norwegian children and adolescents 

  Steinnes, Kamilla Knutsen; Haugrønning, Vilde (Consumption Research Norway (SIFO), OsloMet, 2020)
  This report presents the results of a pilot mapping of the current digital marketing landscape of food and drinks directed at children between 3-17 years in Norway. The study follows the “Investigate Exposure”-step in the ...
 • The consumer literacies of teenagers in virtual gaming environments 

  Mainsah, Henry; Steinnes, Kamilla Knutsen (Consumption Research Norway (SIFO), OsloMet, 2020)
 • Kompetansesenteret for gjeldsrådgivning i Nord-Trøndelag. Sluttrapport fra en følge-evaluering 

  Poppe, Christian; Borgeraas, Elling; Bakkeli, Nan Zou (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2020)
  Nord-Trøndelag-prosjektet har vært et unikt prosjekt i norsk sammenheng. Dette er det eneste eksemplet på en regional sentralisering av kreditorforhandlingene, hvor 23 kommuner i Nord-Trøndelag samarbeider gjennom sju ...
 • Virkemidler for forbruksendringer – med utgangspunkt i tiltak fra Klimakur 2030 

  Tangeland, Torvald; Heidenstrøm, Nina; Haugrønning, Vilde; Throne-Holst, Harald; Hebrok, Marie; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Steinnes, Kamilla Knutsen (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2020)
  Rapporten omfatter innsamling, systematisering og evaluering av forbruksrettede virkemidler for å utløse et utvalg av tiltakene i Klimakur 2030. For å endre forbruket kan vi skifte ut produkter til mer klimavennlige ...
 • Veien til gjeldsordning. Skyldnernes erfaringer med Nav, namsmann og regelverk 

  Skuland, Silje Elisabeth; Poppe, Christian (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2020)
  Gjeldsordningsloven skal revideres i 2021 med mål om å klargjøre og forenkle dagens prosessregler for å få en mer velfungerende og effektiv ordning og for å sikre en mer enhetlig praktisering. Hovedproblemstillingen i ...
 • Barn og unges forbruk: klær, mat og kropp 

  Roos, Gun; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Haugrønning, Vilde; Bugge, Annechen Bahr; Skuland, Silje Elisabeth; Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Fiane (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2020)
  Denne rapporten, som i hovedsak er basert på en spørreundersøkelse om barn, klær, mat og kropp blant foreldre med barn i alderen 1-16 år, beskriver barn og unges forbruk av klær og mat og hvordan de forholder seg til ...
 • Consuming Digital Adventure-Oriented Media in Everyday Life 

  Borch, Anita; Helle-Valle, Jo; Slettemeås, Dag (Oslo, SIFO, 2007)
  Oppsummeringsrapport for det NFR-finansierte prosjektet DigiAdvent. DigiAdvent Tilknyttede prosjekter IKTsatsning: Digitale medier og forbruk Consuming digital adventure oriented media in everyday life, contents ...
 • Barndommens små voksne 

  Unknown author (Oslo, SIFO, 2006)
  Debatter i media den siste tiden har vist en økt bekymring for markedsføringen i det offentlige rom, med spesielt bekymring for en seksualisering av barndommen. Rapporten tar for seg barnemoten og fremstillingen av barn i ...
 • Er varen lik vareprøven? 

  Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (Oslo, SIFO, 2007)
  I dette oppdraget blir ferdige varer sammenliknet mot 12 vareprøver. Passform og kvalitet er sammenliknet for alle modeller. For en modell er også lukten vurdert. Det er ikke funnet vesentlige avvik mellom ferdige varer ...
 • Trade not aid 

  Vramo, Lill Margrethe (Oslo, SIFO, 2006)
  Denne rapporten tar utgangspunkt i en konkret handelsbevegelse mellom et selskap i Sør - Asia og et selskap i Norden, og er i så måte en studie av globalisering i det 21. århundre. I nettopp denne handelsbevegelsen følger ...
 • Forbruksforskning som forbrukerpolitikk 1939-1984 

  Hegnes, Jannike Wehn (2006)
  Nummer: 6-2006
 • Barrierer for gode energiløsninger i husholdningene 

  Strandbakken, Pål (2006)
  Nummer: 12-2006
 • "Enova anbefaler!" 

  Strandbakken, Pål (2006)
  Nummer: 11-2006
 • Etisk politisk forbruk 

  Vittersø, Gunnar; Torjusen, Hanne; Roos, Gun; Jacobsen, Eivind; Terragni, Laura (2006)
  Nummer: 13-2006 Tilknyttede prosjekter SIFO-survey Etisk- politisk forbruk
 • Betalingsproblemer i et sosialt perspektiv 

  Poppe, Christian (2006)
  Nummer: 10-2006
 • Trassig tillit? 

  Berg, Lisbet (Oslo, SIFO, 2006)
  Dette notatet er laget på oppdrag av Forbrukerrådet, som også har deltatt aktivt i problem-formuleringsfasen og utvelging av hvilke spørsmål som er tatt med i spørreskjemaet. Temaet for utredningen er hvordan e. coli-saken ...
 • Døgnåpen handel - konsekvenser for de ansatte. En arbeidsmiljøundersøkelse 

  Lavik, Randi (Lysaker, SIFO, 1998)
  Dette er en undersøkelse om arbeidsmiljøet til ansatte som arbeider på ulike tidspunkter i varehandelen. For å belyse dette har vi valgt ut dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner. Det er her man finner de lengste ...
 • Kompetente forbrukere? 

  Berg, Lisbet (oslo, SIFO, 2005)
  Det er en meget klar sammenheng mellom forbrukerkompetanse og refleksiv forbrukerpraksis. Datamaterialet gir ikke grunnlag for å hevde at forbrukerne i Norge er spesielt godt og bredt orientert i markedene. Heller ikke kan ...
 • Skummelt gøy! 

  Kjørstad, Ingrid (2005)
  Nummer: 1-2005 Tilknyttede prosjekter IKTsatsning: Digitale medier og forbruk
 • Tillitens triangler 

  Berg, Lisbet (Oslo, SIFO, 2005)
  Forbrukerne i Norge har i utgangspunktet oftere tillit til at Mattilsynet enn markedet kan ivareta matvaresikkerheten. Forbrukerne i Norge har i utgangspunktet oftere tillit til at Mattilsynet enn markedet kan ivareta ...

View more