Now showing items 21-40 of 419

  • Salg av tobakk 

   Lavik, Randi (Oslo, SIFO, 2012)
   Nummer: 3-2012 Tilknyttede prosjekter Tobakksvarer
  • Evaluering av telefonsalg til private 

   Brusdal, Ragnhild; Lavik, Randi (Oslo, SIFO, 2012)
   Nummer: 9-2012 Tilknyttede prosjekter Evaluering telefonsalg
  • Reading into Norwegian Wool 

   Colburn, Mae (Oslo, SIFO, 2012)
   Denne bibliografien skal gi leseren en oversikt over litteratur om norsk ull. Den legger vekt på ny litteratur, fokuserer på klestekstiler, og inkluderer kilder skrevet på både norsk og engelsk. Denne forskningen ble ...
  • Telefonsalg og telefonhenvendelser til privatpersoner 

   Brusdal, Ragnhild; Lavik, Randi (Oslo, SIFO, 2012)
   66 prosent svarer at de har reservert seg mot telefonsalg. Av disse svarer 81 prosent at de likevel blir oppringt av kommersielle bedrifter, hvorav 70 pro-sent av disse igjen svarte at de ikke var kunde hos bedriften som ...
  • Endring i butikkstruktur og handlemønster i norsk dagligvarehandel 

   Lavik, Randi; Schjøll, Alexander (Oslo, SIFO, 2012)
   Antall dagligvarebutikker har gått ned fra år 2000 til 2010, men med noe svakere nedgang de siste årene. Antall kjøpesentre har økt, og kjøpesentrene har blitt større. Økningen i omsetning pr. kjøpesenter er i ferd med å ...
  • Strukturelle endringer i varehandelen og endringer i forbrukeratferd og holdninger 

   Lavik, Randi (SIFO, Lysaker, 1999)
   De siste 20 årene har det skjedd store endringer i norsk varehandel. Nesten alle butikker er i dag organisert i kjeder, og nye konsepter, som miniprisbutikkene, har sett dagens lys og blitt populære handlesteder. Åpningstidene ...
  • Husholdningenes økonomiske situasjon 2011 

   Tufte, Per Arne; Lavik, Randi (Oslo, SIFO, 2011)
   Betalingsproblemer har økt. Gjennomsnittlig andel av to undersøkelser viser at 7,5 prosent har tilbakevendende betalingsproblemer. Sannsynligheten for å ha betalingsproblemer øker når en har forbrukslån og/ eller ...
  • Tror det er lønnsomt, men sjekker ikke pris 

   Berg, Lisbet (2011)
   Nummer: 5-2011 Tilknyttede prosjekter SIFO-survey
  • Telefonsalg, telefonhenvendelser og reklame 

   Brusdal, Ragnhild; Lavik, Randi (2011)
   Nummer: Prosjektnotat nr 6-2011 Tilknyttede prosjekter SIFO-survey
  • Sammenligning av priser mellom Norge, Sverige og Danmark på enkelte merkevarer - 2010 

   Lavik, Randi (SIFO, Oslo, 2011)
   Vi har sett på gjennomsnittsprisene på 27 merkevarer innen næringsmidler og 11 merkevarer av såkalt ”non food” fra mars 2010. Gjennomsnittlig var prisene på næringsmidler 7 prosent lavere i Sverige enn i Norge, og 13 prosent ...
  • Sammenlignende test av 2 tekstilvaskepulver for hvitt tøy 

   Vereide, Kari; Eilertsen, Kjersti (Oslo, SIFO, 2010)
   SIFO har på oppdrag fra Lilleborg gjennomført test på to utvalgte vaskemidler for hvitt tøy. Utvalget er gjort av Lilleborg og resultatet viser hvilket av de testede vaskemidlene som ut fra de valgte testkriterier er best. ...
  • Sammenlignende test av 2 tekstilvaskepulver for farget tøy 

   Eilertsen, Kjersti; Vereide, Kari (Oslo, SIFO, 2010)
   SIFO har på oppdrag fra Lilleborg gjennomført test på to utvalgte vaskemidler for farget tøy. Utvalget er gjort av Lilleborg og resultatet viser hvilket av de testede vaskemidlene som ut fra de valgte testkriterier er best. ...
  • Evaluering av markedsføringsloven 

   Lavik, Randi; Brusdal, Ragnhild (Oslo, SIFO, 2011)
   Nummer: 1-2011 Tilknyttede prosjekter Evaluering telefonsalg
  • Forbrukeres digitale mestring 

   Slettemeås, Dag (Oslo, SIFO, 2009)
   I denne rapporten tar vi for oss forbrukerrelaterte problemstillinger knyttet til PC-bruk, internettaktiviteter og internettjenester, og til problemløsing knyttet til TV og dekodere. Det er forbrukernes egne vurderinger ...
  • Hvorfor bytter du ikke bank? 

   Berg, Lisbet (Oslo, SIFO, 2010)
   Basert på siste års mobilitet er det særlig strømmarkedet, men også bankmarkedet som fram-står som problematisk. Mens 9 prosent sier de skiftet strøm og 11 prosent sier de skiftet bank i løpet av de siste tolv månedene, ...
  • Noen reklamer ergrer mer enn andre 

   Lavik, Randi (Oslo, SIFO, 2009)
   Dette notatet tar i hovedsak for seg resultater fra SIFO-surveyen som fokuserer på reklame. SIFO-surveyen er undersøkelser som gjennomføres noenlunde jevnlig, og der noen temaer går igjen, mens andre er nye. I undersøkelsen ...
  • Sammenlignende test av 3 tekstilvaskepulver for hvitt tøy 

   Eilertsen, Kjersti (Oslo, SIFO, 2009)
   SIFO har på oppdrag fra Lilleborg gjennomført test på tre utvalgte vaskemidler for hvitt tøy. Utvalget er gjort av Lilleborg og resultatet viser hvilket av de testede vaskemidlene som ut fra de valgte testkriterier er ...
  • Forbrukerkompetanse 2005-2009 - Hvor godt holder forbrukerne seg orientert på ulike markeder? 

   Berg, Lisbet (Oslo, SIFO, 2009)
   I dagens komplekse vare- og tjenestemarkeder er det umulig for den enkelte forbruker å gjøre informerte og reflekterte valg foran ethvert kjøp han eller hun foretar. I dette notatet blir det dokumentert at forbrukerne har ...
  • Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 

   Tufte, Per Arne (Oslo, SIFO, 2009)
   Notatet ser på den finansielle risikosituasjonen til husholdningen, hvordan de finansierer sitt forbruk og i hvilken grad dette påvirker risikoen for betalingsproblemer. Materialet består av 1000 respondenter og datainnsamlingen ...
  • Brukstid på vaskemaskin, støvsugere og komfyrer 

   Tufte, Per Arne (Lysaker, SIFO, 1999)
   Denne rapporten er basert på tre enqueter som Forbrukerrådet gjennomførte blant For-brukerrapportens abonnenter. Den første undersøkelsen er fra våren 1994 og omhandlet vaskemaskiner, den andre fra høsten 1995 og tok for ...