Collections in this community

Recent Submissions

 • Referansebudsjettet 2020 

  Unknown author (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2020)
  Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 2020, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie. Her finnes også budsjettet i Excel.
 • Husholdningenes økonomiske situasjon og betalingsproblemer i 2012 

  randil (Oslo, SIFO, 2013)
  Husholdningenes økonomiske rammebetingelser har endret seg betydelig de siste tre-fire årene. Finanskrisen med etterfølgende realøkonomiske virkninger gjør at situasjonen kan være mindre lys. Samtidig har ikke krisen rammet ...
 • Priser og endringer merverdiavgift for mat 

  Schjøll, Alexander; randil (Oslo, SIFO, 2013)
  Dette prosjektnotatet bygger på scannerdata fra Nielsen Norge og konsumprisindeksen utgitt av Statistisk sentralbyrå. Hensikten med notatet er å sammenligne prisutviklingen i kiosk, bensinstasjon og servicehandelsmarkedet ...
 • Halloween på norsk 

  Ohrvik, Ane; Tangeland, Torvald; Amilien, Virginie (Oslo, SIFO, 2013)
  Nummer: 22-2013
 • Forbrukermarkedene 2012 

  Berg, Lisbet (2013)
  The Consumer Markets Scoreboard -Making markets work for consumers. Figurrapport med sammenligninger mellom EU27 og norske markeder i 2012, og med tilbakeblikk på resultatene fra 2010 og den norske ForbrukerTilfredshetIndeksen ...
 • Miljøholdninger blant norske forbrukere 

  Tangeland, Torvald (Oslo, SIFO, 2013)
  Miljøholdningene har vært i endring i perioden 1993 - 2012. Forbrukernes syn på seg selv som en del av løsningen for å løse miljøproblemene er fallende, mens teknologioptimismen er økende i befolkningen. Videre viser ...
 • Klær for handikappede 

  Klepp, Ingun Grimstad; Hebrok, Marie; Vestvik, Marit (Oslo, SIFO, 2013)
  På oppdrag av Fjellrypa har SIFO sammenstilt dette prosjektnotatet, som er en gjennomgang av et utvalg relevant litteratur på temaet «klær for handikappede», samt relevante kommersielle aktører på markedet. Hensikten med ...
 • Kalendergaver 2012 

  Borch, Anita (Oslo, SIFO, 2012)
  Dette notatet omhandler nordmenns praksiser knyttet til julekalendre, både kalendre med ferdig utfylt innhold (godteri og annet) og selvlagde julekalendre med kalendergaver. Undersøkelsen viser at 57 % nordmenn oppga at ...
 • Julegaver 2012 

  Borch, Anita (Oslo, SIFO, 2012)
  Denne landsrepresentative undersøkelsen omhandler praksiser, holdninger og regler knyttet til julegavegiving anno 2012. Deler av materiale vil derfor bli sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse fra 1992, 1998 og 2001. ...
 • Smarttelefon og bruk av mobilbaserte tjenester blant norske forbrukere 

  Helle-Valle, Jo; Slettemeås, Dag (Oslo, SIFO, 2012)
  Smarttelefonen har for alvor gjort sitt inntog i norske forbrukeres hverdag. I denne rapporten har vi primært tatt for oss tjenester/applikasjoner som lastes ned til smartmobilen og norske forbrukeres erfaringer med disse. ...
 • Air to air heat pumps in Norwegian households 

  Strandbakken, Pål; Heidenstrøm, Nina (Oslo, SIFO, 2012)
  I det følgende notatet svarer vi på noen innledende spørsmål om teknologi, markedsføring og utbredelse av varmepumper, og gir en grundig redegjørelse av praksisteori som det grunnleggende teoretiske rammeverket i dette ...
 • Salg av tobakk 

  randil (Oslo, SIFO, 2012)
  Nummer: 3-2012 Tilknyttede prosjekter Tobakksvarer
 • Bruk av sykkel 

  Tangeland, Torvald (Oslo, SIFO, 2012)
  Det er et politiskmål om at innen 2023 skal minst 8 prosent av transporten foregå på sykkel på nasjonalt nivå. I byene er målsettingen at denne andelen skal ligge på mellom 10 og 20 prosent. I 2009 ble 4 prosent av den ...
 • Evaluering av telefonsalg til private 

  Brusdal, Ragnhild; randil (Oslo, SIFO, 2012)
  Nummer: 9-2012 Tilknyttede prosjekter Evaluering telefonsalg
 • Nordmenns holdninger til klimaendringer, medier og politikk 

  Austgulen, Marthe Hårvik (Oslo, SIFO, 2012)
  I dette prosjektnotatet tar vi for oss nordmenns holdninger til klimaendringer, medier, aktører i klimadebatten og klimapolitikk. Notatet er en deskriptiv presentasjon av en kvantitativ spørreundersøkelse gjennomført ...
 • Telefonsalg og telefonhenvendelser til privatpersoner 

  Brusdal, Ragnhild; randil (Oslo, SIFO, 2012)
  66 prosent svarer at de har reservert seg mot telefonsalg. Av disse svarer 81 prosent at de likevel blir oppringt av kommersielle bedrifter, hvorav 70 pro-sent av disse igjen svarte at de ikke var kunde hos bedriften som ...
 • Endring i butikkstruktur og handlemønster i norsk dagligvarehandel 

  randil; Schjøll, Alexander (Oslo, SIFO, 2012)
  Antall dagligvarebutikker har gått ned fra år 2000 til 2010, men med noe svakere nedgang de siste årene. Antall kjøpesentre har økt, og kjøpesentrene har blitt større. Økningen i omsetning pr. kjøpesenter er i ferd med å ...
 • Reading into Norwegian Wool 

  Colburn, Mae (Oslo, SIFO, 2012)
  Denne bibliografien skal gi leseren en oversikt over litteratur om norsk ull. Den legger vekt på ny litteratur, fokuserer på klestekstiler, og inkluderer kilder skrevet på både norsk og engelsk. Denne forskningen ble ...
 • Telefonsalg, telefonhenvendelser og reklame 

  Brusdal, Ragnhild; randil (2011)
  Nummer: Prosjektnotat nr 6-2011 Tilknyttede prosjekter SIFO-survey
 • Strukturelle endringer i varehandelen og endringer i forbrukeratferd og holdninger 

  randil (SIFO, Lysaker, 1999)
  De siste 20 årene har det skjedd store endringer i norsk varehandel. Nesten alle butikker er i dag organisert i kjeder, og nye konsepter, som miniprisbutikkene, har sett dagens lys og blitt populære handlesteder. Åpningstidene ...

View more