Collections in this community

Recent Submissions

 • Bærekraftig koronaliv 

  Vittersø, Gunnar; Hebrok, Marie; Heidenstrøm, Nina; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Tangeland, Torvald; Throne-Holst, Harald; Torjusen, Hanne (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2021)
  Resultatene i dette notatet bygger i hovedsak på et datamateriale fra en landsrepresentativ survey gjennomført i desember 2020 – februar 2021. SIFO gjennomfører jenvnlig forbruksundersøkelser (SIFO-survey) som gir store ...
 • Mapping the landscape of digital food marketing: Investigating exposure of digital food and drink advertisements to Norwegian children and adolescents 

  Steinnes, Kamilla Knutsen; Haugrønning, Vilde (Consumption Research Norway (SIFO), OsloMet, 2020)
  This report presents the results of a pilot mapping of the current digital marketing landscape of food and drinks directed at children between 3-17 years in Norway. The study follows the “Investigate Exposure”-step in the ...
 • The consumer literacies of teenagers in virtual gaming environments 

  Mainsah, Henry; Steinnes, Kamilla Knutsen (Consumption Research Norway (SIFO), OsloMet, 2020)
 • Kompetansesenteret for gjeldsrådgivning i Nord-Trøndelag. Sluttrapport fra en følge-evaluering 

  Poppe, Christian; Borgeraas, Elling; Bakkeli, Nan Zou (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2020)
  Nord-Trøndelag-prosjektet har vært et unikt prosjekt i norsk sammenheng. Dette er det eneste eksemplet på en regional sentralisering av kreditorforhandlingene, hvor 23 kommuner i Nord-Trøndelag samarbeider gjennom sju ...
 • Virkemidler for forbruksendringer – med utgangspunkt i tiltak fra Klimakur 2030 

  Tangeland, Torvald; Heidenstrøm, Nina; Haugrønning, Vilde; Throne-Holst, Harald; Hebrok, Marie; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Steinnes, Kamilla Knutsen (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2020)
  Rapporten omfatter innsamling, systematisering og evaluering av forbruksrettede virkemidler for å utløse et utvalg av tiltakene i Klimakur 2030. For å endre forbruket kan vi skifte ut produkter til mer klimavennlige ...
 • Veien til gjeldsordning. Skyldnernes erfaringer med Nav, namsmann og regelverk 

  Skuland, Silje Elisabeth; Poppe, Christian (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2020)
  Gjeldsordningsloven skal revideres i 2021 med mål om å klargjøre og forenkle dagens prosessregler for å få en mer velfungerende og effektiv ordning og for å sikre en mer enhetlig praktisering. Hovedproblemstillingen i ...
 • Barn og unges forbruk: klær, mat og kropp 

  Roos, Gun; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Haugrønning, Vilde; Bugge, Annechen Bahr; Skuland, Silje Elisabeth; Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Fiane (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2020)
  Denne rapporten, som i hovedsak er basert på en spørreundersøkelse om barn, klær, mat og kropp blant foreldre med barn i alderen 1-16 år, beskriver barn og unges forbruk av klær og mat og hvordan de forholder seg til ...
 • Referansebudsjettet 2020 

  Unknown author (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2020)
  Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 2020, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie. Her finnes også budsjettet i Excel.
 • Husholdningenes økonomiske situasjon og betalingsproblemer i 2012 

  Lavik, Randi (Oslo, SIFO, 2013)
  Husholdningenes økonomiske rammebetingelser har endret seg betydelig de siste tre-fire årene. Finanskrisen med etterfølgende realøkonomiske virkninger gjør at situasjonen kan være mindre lys. Samtidig har ikke krisen rammet ...
 • Priser og endringer merverdiavgift for mat 

  Schjøll, Alexander; Lavik, Randi (Oslo, SIFO, 2013)
  Dette prosjektnotatet bygger på scannerdata fra Nielsen Norge og konsumprisindeksen utgitt av Statistisk sentralbyrå. Hensikten med notatet er å sammenligne prisutviklingen i kiosk, bensinstasjon og servicehandelsmarkedet ...
 • Halloween på norsk 

  Ohrvik, Ane; Tangeland, Torvald; Amilien, Virginie (Oslo, SIFO, 2013)
  Nummer: 22-2013
 • Miljøholdninger blant norske forbrukere 

  Tangeland, Torvald (Oslo, SIFO, 2013)
  Miljøholdningene har vært i endring i perioden 1993 - 2012. Forbrukernes syn på seg selv som en del av løsningen for å løse miljøproblemene er fallende, mens teknologioptimismen er økende i befolkningen. Videre viser ...
 • Forbrukermarkedene 2012 

  Berg, Lisbet (2013)
  The Consumer Markets Scoreboard -Making markets work for consumers. Figurrapport med sammenligninger mellom EU27 og norske markeder i 2012, og med tilbakeblikk på resultatene fra 2010 og den norske ForbrukerTilfredshetIndeksen ...
 • Klær for handikappede 

  Klepp, Ingun Grimstad; Hebrok, Marie; Vestvik, Marit (Oslo, SIFO, 2013)
  På oppdrag av Fjellrypa har SIFO sammenstilt dette prosjektnotatet, som er en gjennomgang av et utvalg relevant litteratur på temaet «klær for handikappede», samt relevante kommersielle aktører på markedet. Hensikten med ...
 • Julegaver 2012 

  Borch, Anita (Oslo, SIFO, 2012)
  Denne landsrepresentative undersøkelsen omhandler praksiser, holdninger og regler knyttet til julegavegiving anno 2012. Deler av materiale vil derfor bli sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse fra 1992, 1998 og 2001. ...
 • Smarttelefon og bruk av mobilbaserte tjenester blant norske forbrukere 

  Helle-Valle, Jo; Slettemeås, Dag (Oslo, SIFO, 2012)
  Smarttelefonen har for alvor gjort sitt inntog i norske forbrukeres hverdag. I denne rapporten har vi primært tatt for oss tjenester/applikasjoner som lastes ned til smartmobilen og norske forbrukeres erfaringer med disse. ...
 • Kalendergaver 2012 

  Borch, Anita (Oslo, SIFO, 2012)
  Dette notatet omhandler nordmenns praksiser knyttet til julekalendre, både kalendre med ferdig utfylt innhold (godteri og annet) og selvlagde julekalendre med kalendergaver. Undersøkelsen viser at 57 % nordmenn oppga at ...
 • Air to air heat pumps in Norwegian households 

  Strandbakken, Pål; Heidenstrøm, Nina (Oslo, SIFO, 2012)
  I det følgende notatet svarer vi på noen innledende spørsmål om teknologi, markedsføring og utbredelse av varmepumper, og gir en grundig redegjørelse av praksisteori som det grunnleggende teoretiske rammeverket i dette ...
 • Nordmenns holdninger til klimaendringer, medier og politikk 

  Austgulen, Marthe Hårvik (Oslo, SIFO, 2012)
  I dette prosjektnotatet tar vi for oss nordmenns holdninger til klimaendringer, medier, aktører i klimadebatten og klimapolitikk. Notatet er en deskriptiv presentasjon av en kvantitativ spørreundersøkelse gjennomført ...
 • Bruk av sykkel 

  Tangeland, Torvald (Oslo, SIFO, 2012)
  Det er et politiskmål om at innen 2023 skal minst 8 prosent av transporten foregå på sykkel på nasjonalt nivå. I byene er målsettingen at denne andelen skal ligge på mellom 10 og 20 prosent. I 2009 ble 4 prosent av den ...

View more