Recent Submissions

  • Kommunenes praktisering av smittevernloven under covid-19-pandemien 

    Indset, Marthe; Stokstad, Sigrid (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2021-04)
    Denne utredningen undersøker kommunenes praksis etter smittevernloven § 4-1. Den kombinerer juridisk og statsvitenskapelig metode og tar utgangspunkt i en gjennomgang av 177 utvalgte kommunale vedtak gjort av 95 kommuner ...
  • Mulighetenes barnehage. Kvalitet i Oslo kommunes barnehager 

    Hernes, Leif; Myrvold, Trine; Gulpinar, Tona; Os, Ellen; Winger, Nina; Zeiner, Hilde Hatleskog (OsloMet - storbyuniversitetet, 2021-01)
    Prosjektet har undersøkt struktur- og prosesskvalitet i Oslos kommunale barnehager. Gjennom observasjoner og intervjuer i 21 barnegrupper i 14 barnehager i fem bydeler, belyses kvaliteten i samspill og lek, samtidig som ...