Recent Submissions

  • Evaluering av Kompetanseløft 2020 - Delrapport II 

    Grut, Lisbet; Lippestad, Jan-W.; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog; Nesje, Kjersti; Olsen, Dorothy Sunderland; Aamodt, Per Olaf (SINTEF, NIBR, NIFU, 2020-04)
    Rapporten er andre delrapport i følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020. SINTEF as, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Kommunene i Norge jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling, og søker ...