Recent Submissions

 • The methodology of the ARDU survey, Dnipro: Operatyvna Sociologiya (in Russian) 

  Baliichuk, Vladislav (Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo Metropolitan University, 2020)
  Metodebeskrivelse for survey.
 • Underveisevaluering av integreringspakken og midlertidig lov 

  Hernes, Vilde; Staver, Anne Balke; Tronstad, Kristian (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2021-02)
  By- og regionforskningsinstituttet NIBR fikk i desember 2020 i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) å gjennomføre en evaluering av integreringspakken og midlertidig lov med tilpasninger til introduksjonsloven (heretter ...
 • Norge etter oljen - fremtidens regionale n?ringsliv og bosetting 

  Wiig, Henrik (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet ? storbyuniversitetet, 2021-01)
  Det virker politisk urealistisk at regjeringen vil stenge ned eksisterende l?nnsomme felt eller hindre oppstart av nye l?nnsomme oppdagede felt. Det mest naturlige for ? redusere fremtidig produksjonsvolum vil v?re ? stanse ...
 • Evaluering av Kolslinjen 

  Steen, Arild Henrik; Steen, Jørgen Emaus (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
 • Menneskerettigheter, fagforeningsrettigheter og demokrati 

  Steen, Arild Henrik (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
  Notatet behandler prosjektet ”Menneskerettigheter, fagforeningsrettigheter og demokrati”. Notatet er skrevet på grunnlag av et feltbesøk i Pretoria i juli 2008 som sammenfalt med danningen av den regionale sammenslutningen ...
 • Økonomisk rådgivning på nett 

  Poppe, Christian (2015)
  Nummer: Oppdragsrapport nr.5-2015
 • Forbrukernes forhold til reklame 

  Storm-Mathisen, Ardis (Oslo, SIFO<p>I: Forbrukstrender 2014 Sifo-survey</p>, 2014)
  Tilknyttede prosjekter SIFO-survey Markedsføring og forbrukerinteresser - satsingsområde
 • Sammenlignende test av to flytende tekstilvaskemidler til farget og lyst tøy 

  Vereide, Kari (Oslo, SIFO, 2012)
  Nummer: 54 Rev. 1-2012 Tilknyttede prosjekter none
 • Fiber- og screeninganalyse av sceneteppe 

  Almgren, Sara (2012)
  SIFO har mottatt tre små tekstilprøver, av kunden kalt A B og C, fra sceneteppet ved Det norske teatret. Det ble utført en kvalitativ fiberanalyse i mikroskop, for å undersøke fiberinnholdet i stoffet. Prøvene, som var ...
 • Pengespill og dataspill 

  Brunborg, Geir Scott; Hansen, Marianne Bang; Frøyland, Lars Roar (Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA, 2013)
  This report addresses gambling and video gaming among Norwegian adolescents. One aim was to determine the extent to which gambling and video gaming are stable phenomena over time. We also aimed at finding reasons why some ...
 • EIA Screening 

  Lund-Iversen, Martin; Mete, Silvia (Norsk institutt for by- og regionforskning, 2013)
  Last ned gratis The study has been commissioned by the Norwegian Ministry for the Environment, in order to gain insight into how EIA screening has been conducted in some EU countries, and the experience gained. ‘EIA ...
 • Status og utvikling i Oslos eldreomsorg 2001-2010 

  Brevik, Ivar; Nygård, Lars (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2011)
  Last ned gratis Rapporten har to deler. DelI er en kvantitativ sammenliknende analyse av status og utvikling i Oslos eldreomsorg 2001-2010. Forholdene i institusjon, heimebaserte tjenester, omsorgsboliger og samlet ...
 • Kartlegging av biologisk mangfold i kommunene 

  Bratt, Christopher; Jones, Ken; Nenseth, Vibeke (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2002)
  Last ned gratis NIBR har gjennomført en underveisevaluering av det femårige, landsomfattende utviklingsprogrammet for kartlegging av biologisk mangfold i kommunene. Undersøkelsen er i hovedsak basert på informantintervjuer ...
 • Policy exercise for stakeholders in the forest sector in Murmansk region 

  Nygaard, Vigdis; Ivanova, Lyudmila (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
  Last ned gratis This document consists of a working paper from a policy exercise for stakeholders in the forest sector in Murmansk region. The exercise was organised by three research institutions: NIBR from Norway, IEP ...
 • Mer enn penger? 

  Gundersen, Frants; Langeland, Ove (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2004)
  Last ned gratis Notatet beskriver hvordan norske kunnskapsbedrifter finansieres og hvilke erfaringer bedriftene har med såkornfond og ventureselskap som investorer og eiere.
 • Hvorfor og hvordan vedtas planer som gir vekst i biltrafikken? 

  Tennøy, Aud (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2004)
  Last ned gratis Hovedproblemstillingen i prosjektet og i notatet er hvorfor og hvordan det utarbeides og vedtas planer som gir mer biltrafikk, på tross av uttalte politiske og faglige målsettinger om å redusere biltrafikken ...
 • Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg 

  Brevik, Ivar (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2007)
  Last ned gratis Notatet omhandler en sammenlikning av utvikling og status i eldreomsorgen i Oslo, Bergen, Trondheim og hele landet i hovedsak etter 1988 og fram til 2005/2006. Vekta er lagt på omfang og tilgjengelighet ...
 • "European Urban Knowledge Network" - noe for Norge? 

  Skjeggedal, Terje (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2008)
  Last ned gratis Notatet gir en kort beskrivelse av European Urban Knowledge Network (EUKN) og oppbygging av EUKNs e-bibliotek, diskuterer dette i forhold til norske kunnskapsbehov og trekker fram aktuelle momenter i en ...
 • Review of the Centre for Property Rights and Devlopment 

  Jones, Peris Sean; Jordhus-Lier, David (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2008)
  Last ned gratis This paper documents the activities and role of the Centre for Property Rights and Development (CPRD), which has operated as a part of the Norwegian Mapping and Cadastre Authority with financiel support ...
 • Handlingsplan for eldreomsorgen 

  Toresen, Jøran (Oslo: Norsk instiutt for by- og regionforskning, 2003)
  Last ned gratis Det blir markert større ulikhet i institusjons- og sykehjemsdekning fra 1997 til 2005. Omsorgsboligdekningen utjevnes og det blir mer likhet i den totale dekningen for institusjonsplasser og omsorgsboliger. ...

View more