Now showing items 1-1 of 1

    • Arbeidsinkludering og mentor 

      Klethagen, Pål; Spjelkavik, Øystein (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet, 2018)
      Første delrapport i prosjektet «Samarbeid om utvikling av inkluderingskompetanse i virksomhetene ved hjelp av «naturlig bistand» (mentor)»