Working paper ×
26 results
 1. Mesterlære i profesjonsutdanning

  Spetalen, Halvor ()

  Mesterlære har tradisjonelt vært knyttet til arbeidslivet og yrkesopplæringen. Det hevdes også at mesterlære som opplæringsform er uegnet for profesjonsutdanninger. I denne artikkelen vil jeg argumentere for at mesterlæreliknende læringsaktiviteter lar seg gjennomføre i en profesjonsutdanni

 2. Indicators and data sources to measure patterns of labour market entry across Europe

  Karamessini, Maria, Papazachariou, Antonis, Parsanoglou, Dimitris, Stamatapoulou, Glykeria ()

  This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 649395. This publication reflects the views only of the author(s), and the Research Executive Agency (REA) cannot be held responsible for any use of the i

 3. NEGOTIATE WP no 3.2 The careers of young people in Europe during the economic crisis: Identifying risk factors

  Karamessini, Maria, Symeonaki, Maria, Stamatopoulou, Glykeria, Papazachariou, Antonis ()

  In recent years, there has been an increasing interest in the study of young people’s careers in Europe and the identification of the risk factors influencing them. The study of transitions between labour market states and the measurement of the school-to-work transition probabilities has become o

 4. Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) i varehandelen: en kvalitativ undersøkelse om hvordan søkere av BKA-midler håndterer forankring - planlegging og gjennomføring av opplæringstiltak

  Sannerud, Ronny ()

  Denne småskriften er et resultat av et evalueringsoppdrag som Høgskolen i Akershus (HiAk) har utført for HSH – hovedorganisasjonen for handel og tjenester høsten 2009. Rapporten innledes med et bakteppe som en begrunnelse for hvorfor basiskompetanse er viktig i dagens og framtidens arbeidsliv.