Skriftserien × Research report ×
9 results
 1. Formal and informal learning. Shall the twain ever meet in adult education

  Holmesland, Icara da Silva, Lundin, Judy Deanne ()

  What are the experiences with non-formal/informal learning students in higher education? How do students with a non-formal/informal background cope with lessons of theory, with practical lessons and in cooperation with students with a formal background? What is their motivation like? Do they behave

 2. Fagskriving og fagforståelse hos tospråklige studenter

  Hellne-Halvorsen, Ellen Beate ()

  I en studiesituasjon kreves kommunikativ kompetanse i vid forstand. Denne boka gir innblikk i den tekstlingvistiske kompetansen hos tospråklige studenter i profesjonsutdanninger. Hva utfordrer studentene i forståelse og skriving av akademiske tekster? Kan mangler i tekstkompetansen gjøre fagforst

 3. Vernepleier - utdanning og yrke i et faglig perspektiv

  Horndalen, Bjørn (red), Torp, Tor Rynning (red) ()

  Vernepleierens yrkesutøvelse og -kompetanse handler om å tilrettelegge tjenester og tiltak for mennesker med ulike funksjonsvansker, hvor mennesker med psykisk utviklingshemming står sentralt. I antologiens 14 artikler diskuteres etikk, historie, omsorg, miljøarbeid, livskvalitet, bruk av tvang

 4. Mastergradshåndboken : sammenhenger mellom form, innhold, vurdering

  Askerøi, Else ()

  Denne håndboka fokuserer på hva og hvordan du kan kommunisere til leserne gjennom masteroppgaven, og på sammenhenger mellom innhold, form og vurdering. En enhetlig og bevisst utforming og redigering av teksten vil øke leservennligheten og støtte opp om det vitenskapelige innholdet. Forslag til

 5. Funksjonsevne blant langtidsmottakere av sosialhjelp

  van der Wel, Kjetil, Dahl, Espen, Lødemel, Ivar, Løyland, Borghild, Naper, Sille Ohrem, Slagsvold, Marit ()

  Denne publikasjonen er sluttrapporten fra et samarbeidsprosjekt mellom forskere på Gruppe for inkluderende velferd (GIV) ved ØKS, og Avdeling for sykepleieutdanning (SU), begge ved Høgskolen i Oslo. I planleggingen og gjennomføringen av prosjektet har følgende forskere deltatt (i alfabetisk rek