Rapport ×
Page 3 of 1600 results
  1. Lindeberg som bosted

    Ruud, Marit Ekne, Vestby, Guri Mette ()

    Områdeløft Lindeberg har særlig hatt søkelys på innsats i utsatte boområder, samt på inkluderende møteplasser og lokalt engasjement. Det er tilsammen gjennomført 28 store og små tiltak fram til 2016. Tiltakene dreier seg om fysiske oppgraderinger av møtesteder og uteområder,