Rapport ×
1600 results
  1. Storbyforskningsprogrammet

    Millstein, Marianne, Skogheim, Ragnhild, Bergsli, Heidi ()

    Storbyforskning 30 år Startet i 1987 av Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim. Etablert som Program for storbyrettet forskning i 1990 sammen med KS. Kristiansand ble med i 2005. Sentrale premisser er lokal forankring, brukerstyrte problemstillinger og samarbeid mellom byene og forsknin