Journal article ×
15 results
 1. Læring i praksis: tilrettelegging for å fremme refleksjonskompetanse og læringsutbytte hos studenter i praksis. Erfaringer fra en pilotstudie

  Høium, Kari ()

  Studien belyser erfaringer med en tilpasset veiledningsmodell i gruppe, for å styrke profesjonell kompetanse hos vernepleiestudenter i praksis. Intervensjonen er gjennomført i forhold til 32 bachelorstudenter fra tre ulike kull. Den tar utgangspunkt i en obligatorisk veiledningsgruppe som foregår

 2. Miljøet i atferdsanalyse

  Løkke, Jon Arne, Løkke, Gunn, Arntzen, Erik ()

  I denne nye spalten “Om begreper” analyseres miljøbegrepet. Stimuli utgjør miljøets struktur. Stimuli inngår i klasser på samme måte som responser. Selve begrepet “stimulus” kan få oss til å tenke på avgrensede ting og hendelser i stedet for stimulusendringer som er en bedre karakte

 3. Farvel til mesteren?

  Spetalen, Halvor ()

  Kan generelle læreplaner i restaurant- og matfagene og tendenser til standardisering i restaurantbransjen reduserer muligheten til å utvikle profesjonelle yrkesutøvere med mesterkompetanse? At andre bransjer møter flere av de samme utfordringene gjør at dette temaet også kan ha en mer allmenng

 4. Bruk av matchede og umatchede forsterkere i forsterkningsbasert behandling av automatisk forsterket problematferd. En gjennomgang av litteraturen

  Eikeseth, Svein, Grung, Rolf Magnus, Holden, Børge ()

  I motsetning til sosialt formidlede forsterkere er automatiske forsterkere ikke formidlet av andre personer – forsterkerne produseres direkte av atferden. Eksempler er at vokale lyder produserer auditive forsterkere og at å klore seg eller putte hånden i munnen produserer taktile forsterkere. Fo

 5. Relevans gjennom yrkesforankring

  Spetalen, Halvor ()

  I siste nummer av YRKE etterlyser Jarl Ove Glein en debatt om hvordan yrkesfaglæreropplæringen kan bli relevant i forhold til yrkesutøvelse og hvilke lærerkompetanse som er relevant for yrkesopplæring? Som yrkesfaglærerutdanner tar jeg ham på ordet og vil i dette innlegget presentere en model