Peer instruction × Bachelor thesis ×
4 results
 1. Peer Instruction i ungdomsskolen

  Løken, Sigurd Skogholt ()

  I naturfagundervisningen i lærerutdanningen på Høyskolen i Oslo og Akershus var vi en gruppe studenter som ble introdusert for en undervisningsmetode kalt Peer Instruction. Peer Instruction er utarbeidet for å undervise på en slik måte at studenter øker forståelsen for faget. Den er først o

 2. Peer Instruction og Motivasjon

  Jonsrud, Siri ()

  Målet med denne oppgaven har vært å undersøke på hvilken måte undervisningsmetoden Peer Instruction(PI) kan påvirke elevers motivasjon. Eksperimentet har vært å sammenlikne ordinær undervisning med hovedsakelig forelesning og oppgavejobbing, med metoden PI. De to undervisningsmetodene, har

 3. Peer Instruction – et verktøy for ungdomsskolen

  Carlin, Snorre Sageng ()

  I denne bacheloroppgaven har jeg fokusert på hvilke meninger lærere på ungdomstrinnet har om bruken av undervisningsmetoden Peer Instruction. Jeg har levert ut et spørreskjema til 4 lærere på ungdomstrinnet med ulik fartstid i skolen, som alle har observert bruken av Peer Instruction i praksis

 4. Bruk av Peer Instruction på mellomtrinnet

  Jordheim, Harald Wille ()

  Peer Instruction (PI) er en undervisningsmetode som ble utviklet i USA på 1990-tallet. Siden den gang har metoden blitt adoptert og tatt i bruk av lærere i flere fag over hele verden (Lindstrøm & Schell, 2013). I Norge er imidlertid metoden lite kjent, og derfor også lite brukt. Mitt mål er har