Bachelor thesis ×
Page 44 of 878 results
 1. Energiforbruk i landets første passivhusskole

  Nesset, Dag Robert, Johannesen, Håkon Rokne, Bukholm, Kjell Gunnar ()

  I denne oppgaven ble det redegjort for passivhuskriteriene for yrkesbygg, relevante myndighetskrav og retningslinjer som stilles til bygningskonstruksjonen, tekniske installasjoner og inneklima. Dette ble gjort for å belyse de positive og negative forholdene ved å bygge etter den kommende Passivhu

 2. Elektromagnetiske felt i bygninger

  Bryn, Lars Petter Furuheim, Dyrkolbotn, Ørjan ()

  Denne oppgaven er utarbeidet i samarbeid med Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning. Oppgaven tar for seg dannelse av elektriske- og magnetiske felter fra høyspentledninger, mobiltelefoni og wlan. Det er spesielt størrelsen og avstandsavhengigheten til disse feltene som er belyst i opp

 3. Passivhusoppgradering med LCC analyse

  Ingemann-Petersen, Alexander S., Billington, Jørgen ()

  Denne rapporten tar for seg en alternativ analyse av Marienlyst skole i Oslo. Skolen ble ferdigstilt i august 2010 etter en omfattende totalrehabilitering gjort etter gjeldene byggeforskrifter. Rapporten belyser en alternativ rehabilitering med oppgradering til passivhusstandard der de økonomiske k

 4. Termisk ytelse for bygninger implementert med Phase Change Material

  Nilsen, Joakim Rud, Holmeide, Christian Ulrik ()

  Denne rapporten tar for seg hvordan et byggs termisk ytelse endres når PCM implementeres i fasaden. Høgskolens eget inneklimarom har blitt benyttet til eksperimentene, ved hjelp av et egenkonstruert veggsegment. Dette ble gjennomført med et nordisk klima i tankene, simulert ved utetilstander på

 5. Behovsstyrt ventilasjon med aktiv tilluftsventil

  Moltke-Hansen, Charlotte L., Park, Katrine, Svardal, Mats ()

  Lønnsomheten ved oppgradering fra CAV- til VAV-anlegg, med aktiv tilluftsdiffusor fra Lindinvent er undersøkt. En aktiv tilluftsdiffusor er en ventil med innebygget komponenter, som regulerer luftmengden i forhold til behovet. Målinger på Rosenholm Campus viser TTD-diffusoren har en god omrørin

 6. Et nyskapende og praktisk undervisningsopplegg for varmepumper

  Helstrup, Anders, Bolstad, Ole A., Aw-Abdi, Mohamed ()

  Hensikten med hovedprosjektet var å optimalisere varmepumpeundervisningen for førsteårsstudenter på linja for Energi- og miljø i bygg, ved HiOA. Prosjektgruppa har utviklet og gjennomført to forelesninger og én laboratorieøvelse. Opplegget ble evaluert og nødvendige forbedringer ble derette

 7. Fungerer isolatene på Ullevål sykehus slik de skal?

  Toppe, Karoline, Neegaard, Camilla ()

  Målet med oppgaven var å undersøke om fire tilfeldig utvalgte isolat på Ullevål sykehus hindret smitte som de skulle og samtidig hadde et godt inneklima for pasienten. Isolatene lå i to ulike bygg, på barnesenteret og i medisinsk bygg. For å nå målet ble det gjort befaringer, målinger og

 8. Verdivurdering av H.M. Kristiansens Automobilbyrå AS

  Holberg-Hansen, Jan ()

  Formålet med denne bacheloroppgaven er å gjennomføre en verdivurdering av H.M. Kristiansens Automobilbyrå AS. Problemstillingen jeg har valgt er: Hva er verdien av egenkapitalen til H.M. Kristiansens Automobilbyrå AS? Jeg har i det vesentligste benyttet meg av offentlig tilgjengelig informasjon

 9. Renovering av næringsbyggbygg mot lavenergi : energimerke, valg av tekniske systemer og testing av ulike isolasjonsløsninger

  Erstad, Mathias Spolén, Nystrøm, Lars Kristian, Østevik, Stian ()

  I denne rapporten er det sett på muligheten for å oppgradere et eldre næringsbygg mot et lavenergibygg. Dette ble gjort ved å lage tre scenarioer med ulike løsninger for å redusere energibruken. For å kunne anbefale isolasjonsløsninger ble det utført tester i inneklimalaboratoriet. Testene