HF - Student theses × Bachelor thesis ×
157 results
 1. Erfaringer ved bruk av kultursensitivt tilpasset app for kostholdsveiledning på helsestasjoner: En studie av helsepersonell ved tre helsestasjoner i østlandsområdet

  Enger, Lise ()

  Bakgrunn: Kroniske sykdommer er en av de største helsemessige utfordringene globalt sett. Dette gjelder også i Norge. Uheldige levevaner og usunt kosthold øker faren for utvikling av kroniske sykdommer. Endringer i demografien med økende migrasjon gir et sammensatt utfordringsbilde, da migrasjon

 2. Prehospital oksygenbehandling av pasienter med akutt eksaserbasjon av kols : Er behandlingspraksis i ambulansen optimal for pasientens endelige utfall?

  Ørbæk Hansen, Andreas Boye, Beckhaug, Benjamin ()

  Bakgrunn og problemstilling: I denne oppgaven har vi valgt å ta for oss prehospital oksygenbehandling av personer med akutt eksaserbasjon av kols. Vår erfaring fra praksis er at dette utgjør stor del av pasientene en paramedic møter på jobb. Vi har opplevd at oksygenbehandling til kolspasienter

 3. Prehospital administrasjon av fascia iliaca compartment blokade ved klinisk mistanke om hoftenære frakturer

  Skogen, Heidi, Bach Brenders, Anette Maret, Nybø, Lene Kristin ()

  Bakgrunn: Årlig behandles ca.10 000 pasienter i Norge for hoftenære frakturer. En utfordring kan være å få smertelindret denne pasientgruppen tilstrekkelig prehospitalt. Per i dag er det kun analgetika, som for eksempel morfin, som tilbys prehospitalt, hvor pasienten kan få uheldige bivirkning

 4. Seksuelle utfordringer etter radikal prostatektomi

  Nordli, Jørgen ()

  Bakgrunn: Prostatakreft er den vanligste formen for kreft i Norge, med 5061 nye tilfeller i 2015 (Kreftregisteret, 2015). Radikal prostatektomi er en av behandlingsformene ved prostatakreft, og bivirkningene av denne operasjonen vil både direkte og indirekte påvirke pasientens seksualitet, maskuli