yA Bank|Utlånsvekst|Kontantstrømmodell|Eksterne analyser ×
2 results
  1. Verdsettelse av Gjensidige Forsikring ASA

    Haaland, Ane, Fossen, Anna Karoline ()

    Formålet med denne bachelorutredningen er å estimere verdien av Gjensidige Forsikring ASA. Problemstillingen vi ønsker å besvare i oppgaven er: ”Hva er egenkapitalverdien til Gjensidige Forsikring ASA?”